Kādus parādus var nodot piespiedu izpildei? Vai arī 500 eiro dēļ ir vērts pacīnīties?


Caur tiesu esmu dabūjusi lēmumu, ka parādniekam jāatmaksā man nauda, ko aizņēmās. Tiesu izpildītāja saka, ka par viņas pakalpojumu man būs jāmaksā. Viņa bija arī skeptiska, ka tāda summa – gandrīz 500 eiro, ko man parādā, parāk dārgi izmaksāšot, lai nemaz nesāku. Jautā Gunta Madonas novadā.

Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes pārstāve Līna Lontone stāsta, ka jebkurš tiesas vai citas iestādes nolēmums, kurš nav izpildīts labprātīgi, var tikt nodots piespiedu izpildei.

Nolēmumu izpilde, tāpat kā personas tiesības vērsties tiesā savu aizskarto interešu aizstāvībai, ir katras personas tiesība.

Vispārīgais princips, kas ietverts Civilprocesa likuma 568. panta pirmajā daļā, nosaka – sprieduma izpilde notiek uz parādnieka rēķina.

Taču Civilprocesa likuma 567. panta pirmā daļa paredz – iesniedzot izpildu dokumentu izpildei, piedzinējs sedz citus sprieduma izpildes izdevumus tādā apmērā, kāds nepieciešams izpildes uzsākšanai piedzinēja norādītajā veidā, kas tālākā izpildes procesā tiks piedzīti no parādnieka.

Ņem vērā


Nepastāv kāda konkrēta summa, sākot no kuras “ir vērts” nodot lietu piespiedu izpildei. Taču katra lieta tiek pakļauta tās konkrēto individuālo apstākļu izvērtēšanai.


https://www.la.lv/kadus-paradus-var-nodot-piespiedu-izpildei-vai-ari-500-eiro-del-ir-verts-pacinities

Komentāri

Šī emuāra populārākās ziņas

Elektroinstalācijas pārbaude katrā mājoklī – reizi 10 gados

Vai atrasta svira bezdarbīgo dzīvokļu īpašnieku izkustināšanai?

Lai nebūtu jāpaliek uz ielas… Kā pasargāt sevi no krāpniecības un negodprātības nekustamo īpašumu darījumu jomā?