Vai var novēlēt mantojumā dzīvokli mazmeitai, ja dzīvoklis ir ķīla bankai kredīta ņemšanai citai personai?


“Vai var novēlēt mantojumā dzīvokli mazmeitai, ja dzīvoklis ir ķīla bankai kredīta ņemšanai citai personai (vēl jāmaksā 5 gadus)? Kādi ir nosacījumi? Bankā teica, ka bez viņu piekrišanas neko nevaru darīt ar savu dzīvokli” interesējas Ināra K.

Testamentu var taisīt jebkura persona jebkurā brīdī, un testators savam nāves gadījumam var brīvi noteikt par visu savu mantu. Cita veida īpašnieka rīkošanās ar īpašumu, piemēram, dāvinājums, bez bankas piekrišanas nav iespējams, apstiprina zvērināta notāre Sandra Romāne.

Ar mantojuma pieņemšanu uz mantinieku pāriet mantojuma atstājēja tiesības un arī visas viņa saistības.

Līdz ar to, ja kredīts bankai vēl nebūs izmaksāts, kredīta saistības pāries uz mantinieku. Mantojuma masu veido gan mantojuma atstājēja atstātā manta un tiesības, gan izsludināšanas laika pieteiktie parādi.


https://www.la.lv/vai-var-novelet-mantojuma-dzivokli-mazmeitai-ja-dzivoklis-ir-kila-bankai-kredita-nemsanai-citai-personai

Komentāri

Šī emuāra populārākās ziņas

Elektroinstalācijas pārbaude katrā mājoklī – reizi 10 gados

Vai atrasta svira bezdarbīgo dzīvokļu īpašnieku izkustināšanai?

Lai nebūtu jāpaliek uz ielas… Kā pasargāt sevi no krāpniecības un negodprātības nekustamo īpašumu darījumu jomā?