Cik ilgi jāglabā komunālo maksājumu čeki un citi maksājumus apliecinoši dokumenti?


Cik ilgi jāglabā komunālo maksājumu čeki un citi maksājumus apliecinoši dokumenti?
Jautā Liene P.


Maksājot elektroniski, par čekiem galvu var nelauzīt


SIA Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) pārstāve Evija Pastalniece skaidro – veicot maksājumus elektroniski (ar karti vai internetbankā), maksājumu dokumentu uzglabāšana un atrašana ir salīdzinoši vienkārša. Ja ikdienas pirkumiem tiek izmantota maksājumu karte, rēķini tiek apmaksāti internetbankā vai konkrēto uzņēmumu mājaslapās internetā, šos darījumus apliecinošus dokumentus glabā banka.

Tas nozīmē, ka arī vairākus gadus pēc maksājuma veikšanas bankas konta pārskatā ir iespēja atrast un vajadzības gadījumā arī izdrukāt dokumentu, kas apliecina, ka nauda par pakalpojumu samaksāta.

“To, cik ilgi uzglabāt maksājumu apliecinājuma dokumentus, piemēram, kvītis vai čekus, ir paša klienta ziņā. Tomēr der atcerēties, ka maksājuma apliecinājums klientam var noderēt gadījumos, kad notikušas kādas izmaiņas vai radies kāds pārpratums klienta maksājuma atpazīšanā,” skaidro RNP pārstāve.


Atbilstīgi Civillikuma prasībām katrai personai 10 gadus ilgā termiņā jābūt gatavai pierādīt savus maksājumus. 1838. pants nosaka – to, ka samaksa izdarīta, jāpierāda tam, kas to apgalvo. To der paturēt prātā – pretenziju gadījumā saglabātie čeki un kvītis būs iespēja pierādīt savu taisnību.


Latvijas lielāko banku internetbankās veikto darījumu pārskati ir pieejami par vismaz pēdējiem 10 gadiem. Tas nozīmē, ka ikviens, piemēram, par komunālajiem pakalpojumiem, veikts maksājums internetbankā tiek saglabāts konta pārskatā un nepieciešamības gadījumā to elektroniskā veidā var atrast, izdrukāt un iesniegt apliecinājumam.


SIA Ogres namsaimnieks informē, ka nav obligāti jāglabā komunālo pakalpojumu maksājuma čeki. Ja apmaksu veic nekustamā īpašuma īpašnieks elektroniski caur banku, šī informācija pieejama bankas kontu izrakstos. Savukārt, ja apmaksa tiek veikta veikalos Maxima vai Latvijas pastā, maksājumu apliecinošu dokumentu uzglabāšana nepieciešama, lai strīdu gadījumā klients varētu pierādīt ar līgumu uzņemto saistību izpildi.

Teorētiski prasību var celt 10 gadusLai gan maksājuma saistību apliecinošo dokumentu uzglabāšanas termiņš attiecībā uz fiziskām personām netiek regulēts, jāņem vērā, ka atbilstīgi Civillikumam saistību tiesību noilgums iestājas 10 gadu laikā, tas nozīmē, ka pakalpojumu sniedzējs prasību par maksājuma saistību izpildi var celt 10 gadu laikā no rēķina apmaksas termiņa iestāšanās.


Tomēr, ja klients maksājumus veic godprātīgi, nekavējot rēķinu apmaksas termiņus, iespējamība, ka pakalpojumu sniedzējs varētu prasīt maksājuma kvīšu vai citu maksājumu apliecinošu dokumentu uzrādīšanu, esot niecīga. To, vai apmaksa saņemta, apliecina arī turpmākie rēķini, kuros ir norāde par parādu, ja maksājums kaut kādu iemeslu dēļ nav veikts. Ja samaksa tiek veikta internetbankā, maksātājam jebkurā laikā ir tiesības saņemt bankas apliecinājumu par veiktajiem maksājumiem.

Der zināt!


Patlaban arī ienākošo maksājumu uzskaite ir elektroniska, tāpēc visbiežāk neatbilstības maksājumos tiek atspoguļotas jau nākamajā maksājumu rēķinā.https://www.la.lv/cik-ilgi-jaglaba-komunalo-maksajumu-ceki-un-citi-maksajumus-apliecinosi-dokumenti

Komentāri

Šī emuāra populārākās ziņas

Elektroinstalācijas pārbaude katrā mājoklī – reizi 10 gados

Vai atrasta svira bezdarbīgo dzīvokļu īpašnieku izkustināšanai?

Lai nebūtu jāpaliek uz ielas… Kā pasargāt sevi no krāpniecības un negodprātības nekustamo īpašumu darījumu jomā?